Technoconsult is opgericht in 1989 als een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Technologie Management met als aandachtsgebieden Intellectueel Eigendom (IE), Kennisvalorisatie en Subsidies.

Naast het beschikbaar stellen van onze specifieke kennis en vaardigheden op genoemde gebieden, treden wij in een aantal gevallen op als Projectorganisatie Bureau, waarbij wij gebruik maken van ons uitgebreid Netwerk w.o. octrooigemachtigden, formal- en informal investors, wetenschappers van Universiteiten en HBO-instellingen.

Werkterreinen:


+ Intellectueel Eigendom:
Binnen het IE-gebied ligt onze expertise vooral op het commercialiseren van fysische- en bio-technologische octrooien (patenten).

Naast algemene octrooiadviezen, zoals bv. octrooistrategie, nemen licenties in onze praktijk een belangrijke plaats in: marktoriëntatie, opstellen van licentieovereenkomsten, begeleiden van licentie onderhandelingen enz..

Verder valt te denken aan in-en verkoop van octrooien en octrooiwaardering. Wij richten ons specifiek op MKB-bedrijven.

+ Subsidies:
Onze subsidie activiteiten zijn vooral gericht op Technologie- en Energiebesparing subsidies. Subsidies op duurzaamheid en alternatieve technieken/technologieën behoren tot onze aandachtsgebieden.

Verder spelen op het IE-gebied de WBSO, de Octrooibox en de Europese Kaderprogramma’s (gericht op samenwerking) een belangrijke rol. Onze klanten zijn zowel de grote(re)- als MKB-bedrijven.
Laatste nieuws

Hannover Messe

Hannover Messe: 8-12 april 2013

lees meer


Ontwikkeling Gemeenschapsoctrooi

Gemeenschapsoctrooi Eén EU-Octrooi bespaart ondernemers tijd en geld

lees meer


EIA-Energielijst 2013

Indien U van mening bent dat Uw produkt energiebesparend werkt kunt U AgentschapNL verzoeken Uw produkt op te nemen in de EIA-Energielijst 2013.

lees meer


Hannover Messe

lees meer