EIA-Energielijst 2019

Subsidies >>

Indien U van mening bent dat Uw produkt energiebesparend werkt kunt U de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO-NL) verzoeken Uw produkt op te nemen in de EIA-Energielijst 2019: www.rvo.nl

Voorstel voor de energielijst 2019:
U kunt zelf een voorstel indienen voor aanvulling of wijziging van de EIA-energielijst. Hieronder is aangegeven waaruit een voorstel ten minste moet bestaan. Zonder deze informatie kan uw voorstel niet in behandeling worden genomen:

 1. Naam, adres en telefoonnummer(s), eventueel e-mailadres(sen) of internetpagina’s
 2. Naam van het bedrijfsmiddel
 3. Beschrijving van het bedrijfsmiddel (eventueel) folders, rapporten
 4. De bedrijfstak(ken) waar het kan worden toegepast
 5. Berekening van de energiebesparing per jaar, berekend uit het verschil van het energiegebruik van het bedrijfsmiddel en het energiegebruik van het best vergelijkbare alternatief (de referentie) en een onderbouwing hierop. Op bladzijde 17 van de brochure wordt onder ‘voorbeeld generiek omschreven maatregel’ een voorbeeld gegeven hoe de berekening van de energiebesparing moet worden weergegeven.
 6. De totale investeringskosten om het bedrijfsmiddel aan te schaffen en gebruiksklaar te krijgen (exclusief BTW)
 7. De verwachte jaarlijkse afzet
 8. In de energielijst worden de bedrijfsmiddelen middels een korte omschrijving weergegeven. Graag uw tekstvoorstel conform deze omschrijving. Gebruik hiervoor het onderstaande format:
Titel:
Bestemd voor:
en bestaande uit:

Om in aanmerking te komen voor opname in het overzicht van energie-investeringen in de Energielijst 2019, wordt uw voorstel aan een aantal criteria getoetst. Dit zijn onder andere:
 • De energiebesparingsnorm.
 • Mogelijke toepasbaarheid van het bedrijfsmiddel.
 • De mate van gangbaarheid en verkrijgbaarheid in Nederland.
 • De omschrijving van het bedrijfsmiddel mag niet merk- of fabrikantgebonden zijn. Het moet in principe mogelijk zijn voor alle marktpartijen om een dergelijk energiezuinig apparaat te leveren.

Voorstellen uiterlijk 1 september 2018 sturen naar: energielijst@rvo.nl

 Terug naar overzicht