Technoconsult is opgericht in 1989 als een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van Technologie Management met als aandachtsgebieden Intellectueel Eigendom (IE), Kennisvalorisatie en Subsidies.

Naast het beschikbaar stellen van onze specifieke kennis en vaardigheden op genoemde gebieden, treden wij in een aantal gevallen op als Projectorganisatie Bureau, waarbij wij gebruik maken van ons uitgebreid Netwerk van o.a. octrooigemachtigden, formal- en informal investors, wetenschappers van Universiteiten en HBO-instellingen.

Werkterreinen:

* Intellectueel Eigendom:
Binnen het IE-gebied ligt onze expertise vooral op het commercialiseren van fysische- en bio-technologische octrooien (patenten).

Naast algemene octrooiadviezen, zoals bv. octrooistrategie, nemen licenties in onze praktijk een belangrijke plaats in: marktoriëntatie, partner-search, begeleiden van licentie-onderhandelingen en opstellen van licentieovereenkomsten.

Verder valt te denken aan advisering bij koop en verkoop van octrooien en octrooiwaardering. Wij richten ons specifiek op MKB-bedrijven.

* Subsidies:
Onze subsidie activiteiten zijn vooral gericht op Technologie- en Energiebesparing subsidies. Subsidies op duurzaamheid en alternatieve technieken/technologieën behoren tevens tot onze aandachtsgebieden.
Ook spelen op IE-gebied de WBSO, de Octrooibox en de Europese Kaderprogramma’s (gericht op samenwerking) een belangrijke rol. Onze klanten zijn zowel de grote(re)- als MKB-bedrijven.

Laatste nieuws

Hannover Messe

Hannover Messe: 23-27 april 2018

lees meer


EIA-Energielijst 2019

lees meer


Ontwikkeling Gemeenschapsoctrooi

Gemeenschapsoctrooi Eén EU-Octrooi bespaart ondernemers tijd en geld

lees meer