Regelingen 2018:

Energie Investerings Aftrek 2018 (EIA-2018):
Bedrijven die in Nederland belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapbelasting, kunnen voor de EIA-2018 in aanmerking komen, waarbij de onderneming (eenmalig) 54,5 % van investeringen in energiebesparende voorzieningen (die aan bepaalde eisen dienen te voldoen) extra ten laste van de winst mag brengen, naast de normale fiscale afschrijving.
Op basis van 25 % Vennootschapbelasting in 2018 betekent dit een extra fiscaal voordeel van ruim 13,5 % van de relevante investering.

Voorwaarden:

de energiebesparende voorziening moet op de Energielijst 2018 voorkomen

  • de aanvragen moeten binnen 3 maanden na het aangaan van een verplichting (datum opdracht aan aannemers/installateurs) worden aangemeld
  • de voorzieningen mogen niet binnen 5 jaar worden doorverkocht
  • Non-profit organisaties kunnen geen gebruik maken van deze regeling

Stimulering Duurzame Energie (SDE+):
De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een exploitatiesubsidie dwz.dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Subsidieaanvragen zijn mogelijk voor de productiecategorie├źn biomassa, geothermie, water, wind, en zon.
In 2018 zijn er twee openstellingsrondes: voorjaar (13 maart tot 5 april) en najaar (nog niet bekend).

Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE):

Vanaf 1 januari 2018 kunnen zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij een investering in zonneboilers, biomassaketels, en warmtepompen.

Lokale Regelingen Energiebesparing:
Sommige Provincies en Gemeenten kennen energiebesparingsubsidies voor zowel de profit als de Non-profit organisaties.
Door de onoverzichtelijkheid van deze regelingen wordt per geval onderzocht wat de subsidiemogelijkheden zijn.