Technoconsult levert specialistische diensten op het gebied van Intellectueel Eigendom, met name Octrooien.
Octrooien zijn één van de Intellectuele Eigendomsrechten die een onderneming kan bezitten binnen haar Intellectueel Kapitaal.

Een kort overzicht van begrippen en achtergrondinformatie uit de octrooiwereld

Wat is een octrooi?
Een octrooi of patent is een tijdelijk recht (maximaal 20 jaar) om een ander te verbieden een uitvinding bedrijfsmatig in bepaalde landen toe te passen.

Welke eisen worden gesteld aan een octrooieerbare uitvinding?
Om een octrooi te verkrijgen moet de uitvinding aan 3 eisen voldoen:

 1. de vinding moet nieuw zijn
 2. er moet een inventieve stap aan ten grondslag liggen: d.w.z. een ter zake kundige moet in de vinding een verrassende stap ervaren
 3. de vinding moet industrieel toepasbaar zijn
In welke landen kan octrooi worden aangevraagd?
Er bestaan in principe drie mogelijkheden een Octrooi aan te vragen:
 1. Nationaal Octrooi (bv. een Nederlands Octrooi of een Duits Octrooi….)
 2. Europees Octrooi: in één aanvraag tot maximaal 38 Europese landen aan te wijzen; leidt tot een bundel nationale octrooien.
 3. Internationale PCT-Octrooiaan: in één aanvraag tot maximaal 108 landen aan te wijzen; leidt tot een bundel nationale octrooien.
 4. Gemeenschaps of Unitair Octrooi: één aanvraag voor (bijna) alle EU-lidstaten; treedt waarschijnlijk eind 2018 in werking.
Wat kost een octrooi?
Voor de aanvraag van een Nederlands octrooi moet worden gerekend op ongeveer eenmalig € 5.000,-.
Voor een Europese aanvraag (afhankelijk hoeveel landen worden aangewezen) wordt dit al gauw een bedrag tussen de € 30.000,- en € 100.000,-.

Naast de aanvraagkosten moeten jaarlijks gedurende 20 jaar instandhoudingstaxes worden betaald in de orde van enige duizenden Euro’s.

Beschermen of niet.
Waarom een octrooi aanvragen? Binnen innovatieve ondernemingen is dit een belangrijke vraag die niet simpel is te beantwoorden. Een octrooi moet passen binnen de algemene strategie van het bedrijf.

Door een vinding te octrooieren creëert men een voorsprong op de concurrent; deze mag gedurende de looptijd van het octrooi de vinding niet toepassen.

Er kan ook worden gekozen voor geheimhouding in plaats van bescherming; de kans is dan wel aanwezig dat een concurrent een octrooi aanvraagt.

Men kan er ook voor kiezen om juist niet tot bescherming over te gaan en de ontwikkeling openbaar te maken. Hierdoor wordt eveneens voorkomen dat een concurrent octrooi zal aanvragen.

Kan ik zelf een octrooi aanvragen?
Antwoord: ja, u kunt dit zelf. Echter door de complexiteit van het Octrooirecht is dit af te raden. Wilt u een gedegen octrooiaanvraag indienen dan adviseren wij de aanvraag door een Octrooigemachtigde te laten opstellen.
Octrooigemachtigden zijn Technisch Universitair geschoolde personen die na hun technische studie de speciale opleiding tot Octrooigemachtigde hebben gevolgd en lid zijn van de Orde van Octrooigemachtigden. Binnen het Netwerk van Technoconsult werken wij samen met een aantal Octrooigemachtigden.

Wat kan ik met een octrooi?
 • octrooi zelf toepassen en concurrenten op afstand houden
 • een octrooi(aanvraag) verkopen/kopen
 • een ander het recht geven ook het octrooi toe te passen (licentie nemen/geven)
 • octrooi inbrengen bij het aangaan van een joint venture
 • onderpand bij een bedrijfsfinanciering
 • enz.
Voor meer achtergrondinformatie over Octrooien verwijzen wij naar het Octrooicentrum Nederland op de website van RVO-NL: www.rvo.nl

Voor onze specifieke diensten op octrooigebied klik hier.