Het Octrooirecht is een vermogensrecht en dit recht kan derhalve worden overgedragen; een octrooi(aanvraag) kan worden verhandeld.

Twee mogelijkheden kunnen zich voordoen:

A.
Er kunnen situaties zijn waarbij een octrooihouder zijn octrooi niet zelf kan toepassen (bv. geen financiering of faillissement) en licentiëren te veel inspanning vergt. In een dergelijk geval kan men besluiten het octrooi ter verkoop aan te bieden.
Hierbij komen vele zaken aan de orde waarbij volgend stappenplan als uitgangspunt kan dienen:
  1. Wat zijn potentiële toepassingsgebieden van het octrooi?
  2. Bepaal mogelijke Produkt/Mark-Combinaties (PMC’s)
  3. Zoek per PMC mogelijk geïnteresseerde kopers (Marktoriëntatie)
  4. Voer een Octrooi-Waardering uit
  5. Stel een Aanbiedingsbrief op
  6. Benader potentiële kopers
  7. Maak een keuze uit de reacties en breng een rangorde aan
  8. Start onderhandelingen
  9. Stel de Koopovereenkomst op
B:
Innovatieve ondernemingen zullen regelmatig nieuwe producten op de markt willen brengen. De vraag is dan of men zelf een nieuw product wil ontwikkelen of de kennis wil inkopen (Make or Buy-beslissing). Als uit een strategische studie blijkt dat men niet zelf wil ontwikkelen kan men overwegen een licentie te nemen (is onder Licentie beschreven) of een octrooi te kopen.

Onze Diensten:
In geval A kunnen wij u begeleiden bij het verkoopproces van uw octrooi.
In geval B kan Technoconsult u helpen bij het zoeken naar octrooien die passen binnen uw bedrijfsstrategie.