Octrooien aanvragen en in stand houden kost geld en gezien het risicovolle karakter zal een bank niet snel bereid zijn hiervoor financiering te verschaffen.

Going-concerns zijn dan aangewezen op Participatie Maatschappijen en Venture Capitalists, (deelname vanaf € 3 miljoen).

Starters kunnen gebruik maken van de TechnoPartner-regeling (Ministerie EZ, Landbouw en Innovatie), regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Crowd Funding

Technoconsult onderhoudt contacten met een aantal Informal Investors; dit zijn kapitaalverschaffers die willen deelnemen in projecten op het gebied waar ze zelf actief in zijn/waren, maar hier niet mee in de openbaarheid treden.

Bij IE-financieringsproblemen kunnen wij u behulpzaam zijn bij het zoeken naar de juiste financieringspartners.

Naast genoemde financieringsbronnen bestaan er van overheidswege nog een aantal Fiscale Regelingen:

- Innovatiebox:
De Innovatiebox biedt innovatieve ondernemers onder voorwaarden (o.a. octrooibezit) een belastingvoordeel. Met deze fiscale stimuleringsmaatregel wil de overheid innovatie in Nederland bevorderen. De Innovatiebox is er voor ondernemers met een BV of een NV. Zij kunnen de winsten uit innovatieve activiteiten in een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting onderbrengen. Over deze winsten geldt dan een lager belastingtarief.
 

Bron: www.rvo.nl
Voor verdere vragen graag contact met ons opnemen.


- WBSO:
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O of R&D) compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt.

Bron: www.rvo.nl
 

Ook hierover kunt u contact met ons opnemen.