Octrooiwaardering

Octrooien spelen een steeds belangrijker rol bij de waardecreatie van innovatieve ondernemingen. Ze beschermen de bedrijfsstrategie door barrières op te werpen tegen de markttoegang van concurrenten. Tevens voorkomen ze dat concurrenten profiteren van de bedrijf-R&D.

In toenemende mate zorgt een solide octrooiportfolio voor het succes van de onderneming in de markt, met andere woorden octrooien zijn ‘geld waard’. De vraag is: hoeveel?

Een onderneming die octrooien bezit wil een joint venture aangaan met een ander bedrijf waarbij het overweegt een octrooi in te brengen in de nieuwe onderneming: voor welk bedrag moet de inbreng worden gewaardeerd?

Een bedrijf met een octrooi wil licenties verlenen aan collega’s in landen waar het octrooi geldig is maar waar het bedrijf zelf niet commercieel actief is. De licentienemer zal een jaarlijkse vergoeding moeten betalen in de vorm van royalty’s. Wat is de royaltybasis (bv. omzet) en wat is de royalty rate (bv. 4 %).

Een onderneming wil een bedrijfsfinanciering. Hiervoor kan een octrooi als onderpand dienen. Wat is de waarde van dit onderpand?

Verdere zaken waar de waarde van een octrooi een rol speelt zijn:

  • Fusies/bedrijfsovername
  • Bepaling schadeclaim bij octrooi-inbreuk
  • Kopen/Verkopen van een octrooi
  • Beslissing wel/niet aanvragen van een octrooi
  • Cross-licensing (bedrijven verlenen elkaar over en weer licenties bij een samenwerking)
  • Externe rapportage
  • Faillissement

Er bestaan in de praktijk vele Octrooiwaarderingsmodellen die een meer of minder reële waarde bepalen voor een octrooi. Echter alle methoden zijn subjectief: er bestaat niet één beste methode.

Onze diensten op het gebied van waardering:
Wij zijn gespecialiseerd in Octrooiwaardering, waarbij wij gebruik maken van meerdere waarderingsmodellen en in eigen beheer ontwikkelde marktvoorspellingsmodellen.