Hieronder volgt een overzicht van onze aandachtsgebieden en diensten.

Octrooien algemeen:

 • Marktoriëntatie
 • Octrooistrategie: wel of geen octrooi aanvragen (Knowhow)
 • Octrooiprocedures: Nationaal, Europees, Internationaal PCT, Gemeenschaps Octrooi
 • Beoordelen van Nieuwheidrapporten
 • Sterkte van octrooi

Octrooi aanvragen:
Hierbij verwijzen wij naar ons Netwerk w.o. Octrooigemachtigden.

Octrooi-exploitatie:

 • Octrooi verkopen
 • Octrooi in licentie geven

Octrooi-search:

 • Octrooi inkopen
 • Licentie nemen

Octrooi-attenderingservice:
Bedrijven/instellingen worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe octrooiaanvragen op gewenste aandachtsgebieden (op abonnementsbasis).

Naast genoemde aandachtsgebieden houdt Technoconsult zich verder bezig met:

Kennisadvisering:

 

 • Databank onderzoek (technisch en wetenschappelijk)
 • Onderzoek Octrooiliteratuur
 • Europese Onderzoeksprojecten
 • Zoeken naar nieuwe technieken/technologieën

Business Development:

 

 • Opstellen van Business Plan bij een ontwikkelingstraject of Start-Ups’s
 • Financiering (PPM’s, Venture Capitalists, Formal/Informal Investors)
 • Subsidie regelingen
 • Project Management R&D projecten

Specifieke expertise:

 

 • Waardering van octrooien
 • Marktvoorspellingsmodellen
 • Octrooi- en licentiestrategie
 • Opstellen licentie overeenkomsten
 • Technische Fysica
 • Energiebesparingtechnieken/duurzaamheid

Externe contacten:
Technoconsult beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten op de volgende gebieden:

 

 • Universiteiten en HBO-instellingen
 • Licentie- en octrooibureaus
 • RVO
 • Octrooicentrum Nederland
 • Kamer van Koophandel
 • Informal Investors (op meerder technologiegebieden)
 • (Regionale) Investerings-/Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Europees Licentie Netwerk

Lidmaatschappen:

 

 

 • LES: Licensing Executives Society
 • KIVI: Koninklijk Instituut van Ingenieurs
 • Lid voormalig BC-NET: Business Cooperation Network (EU)
 • Exportclub Groningen: Kamer van Koophandel Groningen

Lezingen:
Octrooiwaardering; bijdrage jaarlijkse Masterclass “Ondernemen met Octrooien” (RVO/Octrooicentrum Nederland).